Styrelsen tar gärna emot ris&ros.

Fyll i feedbackblanketten nedan:

 

Observera att om du vill vara anonym så skriv in epost adressen epost.adress@sskh.no eller dylik icke existerande adress.

Feel free to send any feedback:

Note: if you want to be anonymous write in the email address mail.address@sskh.no or some other email address that does not exist.

Namn (inte obligatorisk)

E-post *

Feedback

Har du upplevt trakasserier på våra evenemang eller utrymmen?

(läses av StudOrgs ordförande och jämlikhetsansvariga)

Observera att om du vill vara anonym så skriv in epost adressen epost.adress@sskh.no eller dylik icke existerande adress.

Have you experienced any harassment in our events or spaces? 

Note: if you want to be anonymous write in the email address mail.address@sskh.no or some other address that does not exist.

Namn:

Email: *

Beskriv det som hänt. Describe what happened