top of page

Styrelsen tar gärna emot ris&ros.

Fyll i feedbackblanketten nedan:

 

Observera att om du vill vara anonym så skriv in epost adressen epost.adress@sskh.no eller dylik icke existerande adress.

Feel free to send any feedback:

Note: if you want to be anonymous write in the email address mail.address@sskh.no or some other email address that does not exist.

Namn (inte obligatorisk)

E-post *

Feedback

Tack! Meddelande skickat.

Har du upplevt trakasserier på våra evenemang eller utrymmen?

(läses av StudOrgs ordförande och jämlikhetsansvariga)

Observera att om du vill vara anonym så skriv in epost adressen epost.adress@sskh.no eller dylik icke existerande adress.

Have you experienced any harassment in our events or spaces? 

Note: if you want to be anonymous write in the email address mail.address@sskh.no or some other address that does not exist.

Namn:

Email: *

Beskriv det som hänt. Describe what happened

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page