Tutorer 2020

Tutorns uppgift är att hjälpa de nya studenterna i studiestarten. Tutorerna hjälper med allt praktiskt enligt deras bästa förmåga och fungerar även som en social bas för alla nya studenter.

Tutorerna är anställda av Helsingfors Universitet och får därmed både studiepoäng och lön för sitt uppdrag. Själva uppdraget sköts i starkt samarbete med StudOrg.