top of page

Tutorer 2023

Tutorns uppgift är att hjälpa de nya studenterna i studiestarten. Tutorerna hjälper med allt praktiskt enligt deras bästa förmåga och fungerar även som en social bas för alla nya studenter.

Tutorerna är anställda av Helsingfors Universitet och får därmed både studiepoäng och lön för sitt uppdrag. Själva uppdraget sköts i starkt samarbete med StudOrg.

Tutorer för verksamhetsåret 2023 kommer att rekryteras under våren. Ansökan är öppen från 11.1-5.2.2023.  

bottom of page