top of page

Föreningsmöten

StudOrgs högsta beslutsfattande organ är föreningsmöte. Föreningsmöte sker normalt sett två gånger i året, dessa kallas höst- och vårmötet. På höstmötet som infaller i slutet av november varje år väljs styrelsen inför nästa kalenderår.  Höstmötet fungerar mest som ett planeringsmöte där nästa års planer och budgetförslag presenteras av den nuvarande styrelsen.Vårmötet som ordnas i mars är ett redovisningsmöte var föregående års styrelse redogör för hur det gått för föreningen.​Enligt behov ordnas även extraordinära föreningsmöten.På föreningsmöten har varje medlem närvaro- och yttranderätt samt en röst. Det är din äkta chans att påverka föreningen så se till att inte missa dessa om du vill påverka!

bottom of page