Utskott och funktionärer 2020

Nedan hittar du information om StudOrgs olika organ och vad de sysslar med. Utskotten behöver hela tiden nya funktionärer som hjälper till. Under höstmötet i november valde föreningen en hel drös med ansvariga funktionärer, dem hittar du längst ner på sidan.

Festutskottet (FU)

Festutskottet står för en väsentlig del av studielivet, det är nämligen festutskottet som ordnar festerna. Utskottet är utöver stadens bästa festfixarmaskineri en magnifik gemenskap inom StudOrg. Festfixarna är alla festglada StudOrgare som förstår självändamålet med att fixa hejdundrande fester!

När DU vill visa dina talanger och komma med och ordna en fest är det bara att ta kontakt med sitsvärdinnan eller klubbmästaren!

Utskottsordförande och sitsvärd: Elvira Rapo

Klubbmästare: Alexander Beijar

Funktionärer: Alex Piispanen, Ronja Huhtamäki, Viola Mickos, Petra Söderlund, Alexandra Alasara, Julia Lindholm, Senja Haapalainen, Zaida Söderström, Denjah Leinson, Amanda Lindqvist, Agnes Lindberg, Ina Petersen-Dyggve. 

 

Programutskottet (PU)

Programutskottet står för olika kultur- och idrottsevenemang.

Utskottsordförande: Julia Rehn

Idrottsansvarig: Jessika Berglund

Spexansvariga: Sara Björklund och Linnea Lang

Chef för sångbokskommittén: Claes Bergh

Funktionärer: Selja Taipale, Emilia Brusas, Elin Nyqvist, Alma Lüttge

Kommunikationsutskottet (KU)

Kommunikationsutskottet ser till att studenterna får veta vad som är på gång i skolan. Våra kanaler är många. Medlemmarna kan ta reda på saker via vår medieprodukt Soc&komposten, föreningens hemsida eller på Facebook.

Utskottsordförande: Belén Weckström

Chefredaktör: Bélen Weckström 

Redaktionssekreterare: Moa Ketonen

Funktionärer: Oscar Suomela, Alma Lüttge, Leo Larjanko, Sofia Grünwald
 

Gulnäbbsutskottet (GU)

Gulnäbbsutskottet består av en glad skara soc&kommare som strävar efter att göra de nya studenternas första tid på Soc&kom så bra som möjlig. Tutorerna jobbar i par förutom undantaget socialt arbete som har en trio, tutorerna är alltså sammanlagt 11 stycken. Gulnäbbsutskottets ordförande håller i trådarna och upprätthåller kontakten mellan StudOrg, högskolan och tutorerna. Under och före sommaren går tutorerna en utbildning och planerar allt program så de nya gulisarna får en så bra start i högskolan och studielivet som bara möjligt.

Utskottsordförande: Ronja Lindh

Tutorer: Rekryteras under våren 2020

Funktionärer: Viola Mickos och Benjamin Lindström 

Studie- och arbetslivsutskottet (SAU)

Utskottet upprätthåller kontakten mellan högskolan och StudOrg. Utskottet bevakar även studieärenden på universitetsnivå och ordnar arbetslivsrelaterade evenemang. Vem om inte studerande är experter på studier?

Utskottsordförande: Tuukka Kainulainen 

Funktionärer: Ira Niemistö, Kenny Mäkikara, Janne Peuhkuri

Internationella utskottet (IU)

Soc&kom tar årligen emot några tiotal utbytesstuderanden, vars integrering utistutorerna tar hand om.
Det här är rätt utskott för dig som vill göra studerandes röst hörd i studieärenden och få internationella vänner.

Utskottsordförande: Susanna Johansson Lundberg

Internationella tutorer: Rekryteras under våren 2020
Funktionärer: Viola Mickos, Nathalie Holmlund, Lotta Puisto, Clemence Habiyakare, Ida Ekman, Ania Seraphin, Alexandra Häggblom

Årsfestkommittén (ÅK)

I år firar StudOrg 76 år och det ska såklart firas med en stor fest, s.k. årsfest. Till årsfesten hör även sillfrukost dagen efter och evenemang i veckan som leder upp till festen. 

Årsfestmarskalk och kommittéordförande: Matilda Lindfors
Andra årsfestmarskalk: Elin Nyqvist 

Funktionärer: Sophia Buss, Benjamin Lindström, Ellen Österberg, Emilia Brusas, Titus Wahlgren, Alexandra Alasara

Övriga poster:

Jämlikhetsansvarig: Denjah Leinson
Miljöansvarig: Oscar Suomela 
Hustomte: Titus Wahlgren 

Funktionärer för hustomtedelegationen: Sophia Buss, Benjamin Lindström, Leo Larjanko, Viola Mickos, Oscar Suomela, Ville Bengs, Alma Lüttge