Utskott och funktionärer 2021

Nedan hittar du information om StudOrgs olika organ och vad de sysslar med. Utskotten behöver hela tiden nya funktionärer som hjälper till. Under höstmötet i november valde föreningen en hel drös med ansvariga funktionärer, dem hittar du längst ner på sidan.

Festutskottet (FU)

Festutskottet står för en väsentlig del av studielivet, det är nämligen festutskottet som ordnar festerna. Utskottet är utöver stadens bästa festfixarmaskineri en magnifik gemenskap inom StudOrg. Festfixarna är alla festglada StudOrgare som förstår självändamålet med att fixa hejdundrande fester!

När DU vill visa dina talanger och komma med och ordna en fest är det bara att ta kontakt med sitsvärdinnan eller klubbmästaren!

Utskottsordförande och sitsvärd: Sara Björklund

Klubbmästare: Elin Nyqvist

Funktionärer: Laura Törnroos, Alexander Beijar, Viola Mickos, Susanna Johansson Lundberg, Matilda Lindfors, Elvira Rapo, Ronja Huhtamäki, Sofia Lindholm, Katarina Heikkinen, Anna Backström, Ronja Lindh, Denjah Leinson, Ina Petersen-Dyggve och Ania Séraphin

 

Programutskottet (PU)

Programutskottet står för olika kultur- och idrottsevenemang.

Utskottsordförande: Selja Taipale

Idrottsansvarig: Elvira Rapo

Spexansvariga: Sökes. Kontakta Taipale för mera information vid intresse av posten.

Funktionärer: Anna Backström, Laura Törnroos, Elvira Rapo, Ronja Lindh och Viola Mickos

Kommunikationsutskottet (KU)

Kommunikationsutskottet ser till att studenterna får veta vad som är på gång i StudOrg och i skolan. Våra kanaler är många. Medlemmarna får information via vår medieprodukt Soc&komposten, föreningens hemsida eller via Instagram och Facebook.

Utskottsordförande: Ellen Forsström

StudOrgs sekreterare och informatör: Jessika Berglund

Chefredaktör: Ellen Forsström 

Redaktionssekreterare: Maria Ylöstalo-Kilpeläinen

Funktionärer: Oscar Suomela och Viola Mickos
 

Gulnäbbsutskottet (GU)

Gulnäbbsutskottet består av en glad skara soc&kommare som strävar efter att göra de nya studenternas första tid på Soc&kom så bra som möjlig. Tutorerna jobbar i par förutom undantaget socialt arbete som har en trio, tutorerna är alltså sammanlagt 11 stycken. Gulnäbbsutskottets ordförande håller i trådarna och upprätthåller kontakten mellan StudOrg, högskolan och tutorerna. Under och före sommaren går tutorerna en utbildning och planerar allt program så de nya gulisarna får en så bra start i högskolan och studielivet som bara möjligt.

Utskottsordförande: Moa Aulanko

Tutorer: Rekryteras under våren 2021

Funktionärer: Ronja Lindh, Laura Törnroos, Alexander Beijar

Andra gulismami: Jenna Alakari

Studie- och arbetslivsutskottet (SAU)

Utskottet upprätthåller kontakten mellan högskolan och StudOrg. Utskottet bevakar även studieärenden på universitetsnivå och ordnar arbetslivsrelaterade evenemang. Vem om inte studerande är experter på studier?

Utskottsordförande: Kenny Mäkikara

Funktionärer: Viola Mickos, Tuukka Kainulainen, Anna Backström och Laura Törnroos

Internationella utskottet (IU)

Soc&kom tar årligen emot några tiotal utbytesstuderanden, vars integrering utistutorerna tar hand om.
Det här är rätt utskott för dig som vill göra studerandes röst hörd i studieärenden och få internationella vänner.

Utskottsordförande: Lexi Cederberg

Internationella tutorer: Rekryteras under våren 2021
Funktionärer: Susanna Johansson Lundberg, Ania Séraphin, Ina Petersen-Dyggve, Ronja Huhtamäki, Annika Karlsson och Sofia Lindholm

Årsfestkommittén (ÅK)

I år firar StudOrg 78 år och det ska såklart firas med en stor fest, s.k. årsfest. Till årsfesten hör även sillfrukost dagen efter och evenemang i veckan som leder upp till festen. 

Årsfestmarskalk och kommittéordförande: Lucas Hasselblatt
Andra årsfestmarskalk: Ronja Lindh 

Funktionärer: Laura Törnroos, Matilda Lindfors, Benjamin Lindström, Susanna Johansson Lundberg, Alexander Beijar, Ronja Huhtamäki, Elvira Rapo och Anna Backström

Övriga poster:

Jämlikhetsansvarig: Mathilda Lindblom
Miljöansvarig: Alexander Beijar 
Hustomte: Titus Wahlgren 

Funktionärer för hustomtedelegationen: Laura Törnroos, Benjamin Lindström, Viola Mickos, Anna Backström, Ronja Lindh, Matilda Lindfors, Jessika Berglund, Oscar Suomela, Selja Taipale och Alexander Beijar