top of page

Utskott och funktionärer 2023

Nedan hittar du information om StudOrgs olika organ och vad de sysslar med. Utskotten behöver hela tiden nya funktionärer som hjälper till. Under höstmötet i november valde föreningen en hel drös med ansvariga funktionärer, dem hittar du längst ner på sidan.

Festutskottet (FU)

Festutskottet står för en väsentlig del av studielivet, det är nämligen festutskottet som ordnar festerna. Utskottet är utöver stadens bästa festfixarmaskineri en magnifik gemenskap inom StudOrg. Festfixarna är alla festglada StudOrgare som förstår självändamålet med att fixa hejdundrande fester!

När DU vill visa dina talanger och komma med och ordna en fest är det bara att ta kontakt med sitsvärden eller klubbmästaren!

Utskottsordförande och Klubbmästare: Janina Wegelius

Sitsvärd: Emelie Sandell

Funktionärer: Oskar Hämäläinen, Ottilia Främling, Lina Larsson, Hanna Kauppinen, Jenna Liljelund, Charlotta Sederholm, Emil Welvestam, Maria Rökman, Lydia Skinnar, Indiana Cedergren, Jenni Salo, Milla Mäntylä och Heddi Lindberg.

 

Programutskottet (PU)

Programutskottet står för olika kultur- och idrottsevenemang.

Utskottsordförande: Emilia Hanhirova

Idrottsansvarig: Victor Wahlroos

Spexansvariga: Elisabeth Tiila och Robert Lindlöf

Funktionärer: Anna Hedström, Ottilia Främling, Charlotta Sederholm, Alec Edman, Jenna Liljelund och Oskar Hämäläinen.

Kommunikationsutskottet (KU)

Kommunikationsutskottet ser till att studenterna får veta vad som är på gång i StudOrg och i skolan. Våra kanaler är många. Medlemmarna får information via vår medieprodukt Soc&komposten, föreningens hemsida samt via Instagram, Facebook eller TikTok. 

Utskottsordförande: Francesca Öström

StudOrgs sekreterare och informatör: Francesca Öström

Chefredaktör: Jenna Liljelund

Redaktionssekreterare: Vendla Fagerudd

Funktionärer: Anna Hedström, Maria Rökman, Alec Edman, Michelle Ojala, Anna Palmqvist, Molly Nybondas, Emma Tanskanen, Karin Harms, Indiana Cedergren, Sigrid Hult och Inez Kjellman. 

Gulnäbbsutskottet (GU)

Gulnäbbsutskottet består av en glad skara soc&kommare som strävar efter att göra de nya studenternas första tid på Soc&kom så bra som möjlig. Gulnäbbsutskottets ordförande håller i trådarna och upprätthåller kontakten mellan StudOrg, högskolan och tutorerna. Under och före sommaren går tutorerna en utbildning och planerar allt program så de nya gulisarna får en så bra start i högskolan och studielivet som bara möjligt.

Utskottsordförande: Alva Lindfors

Andra gulis förälder: Natascha Yli-Valkama

Tutorer: Rekryteras under våren 2023

Funktionärer: Karen Lindholm, Lina Larsson, Jenna Liljelund, Ben Jokinen, Heddi Lindberg och Milla Mäntylä.

Studie- och arbetslivsutskottet (SAU)

Utskottet upprätthåller kontakten mellan högskolan och StudOrg. Utskottet bevakar även studieärenden på universitetsnivå och ordnar arbetslivsrelaterade evenemang. Vem om inte studerande är experter på studier?

Utskottsordförande: Hanna Kauppinen

Funktionärer: Ottilia Främling, Karen Lindholm, Evelina Niskanen, Charlotta Sederholm, Selja Taipale, Emma Ojala, Lina Larsson.

Internationella utskottet (IU)

Soc&kom tar årligen emot några tiotal utbytesstuderanden, vars integrering utistutorerna tar hand om.
Det här är rätt utskott för dig som vill göra studerandes röst hörd i studieärenden och få internationella vänner.

Utskottsordförande: Anna Louhisto

Andra utis förälder: Mathias Kruse

Internationella tutorer: Rekryteras under våren 2023
Funktionärer: Ottilia Främling, Ben Jokinen, Emil Welvestam och Milla Mäntylä.

Jubileumskommittén (JK)

I år firar StudOrg 80 år och det ska såklart firas med en stor jubileumsfest, men även med ett helt jubileumsår. Jubileumskommittén ansvarar för de evenemang som ordnas till äran av jubileet. Årsfestmarskalkerna ansvarar i huvudsak över att årets finaste fest, jubileumsårsfesten blir av. Till årsfesten hör även sillfrukost dagen efter och evenemang i veckan som leder upp till festen. 

Jubileumskoordinator och kommittéordförande: Emma Gustafsson
Årsfestmarskalkerna: Viggo Kalman, Sigrid Hult och Sofie Braxén.

Funktionärer: Selja Taipale, Viola Mickos, Oskar Hämäläinen, Anna Hedström, Ottilia Främling, Jenna Liljelund, Charlotta Sederholm, Emil Welvestam, Anna Backström, Milla Mäntylä och Heddi Lindberg. 

Övriga poster:

Jämlikhetsansvariga: Wilma Peltomäki och Ottilia Främling
Miljöansvarig: Milla Varjovaara
Hustomte: Otto Pettersson

Funktionärer för hustomtedelegationen: Selja Taipale, Anna Hedström, Oskar Hämäläinen, Ida Slöör, Anna Louhisto, Alva Lindfors, Francesca Öström, Emma Gustafsson, Emelie Sandell, Lina Larsson, Karen Lindholm, Hanna Kauppinen, Jenna Liljelund, Ben Jokinen och Maria Rökman.

bottom of page