Utskott och funktionärer 2019

Nedan hittar du information om StudOrgs olika organ och vad de sysslar med. Utskotten behöver hela tiden nya funktionärer som hjälper till. Under höstmötet i november valde föreningen en hel drös med ansvariga funktionärer, dem hittar du längst ner på sidan.

Festutskottet (FU)

Festutskottet står för en väsentlig del av studielivet, det är nämligen festutskottet som ordnar festerna. Utskottet är utöver stadens bästa festfixarmaskineri en magnifik gemenskap inom StudOrg. Festfixarna är alla festglada StudOrgare som förstår självändamålet med att fixa hejdundrande fester!

När DU vill visa dina talanger och komma med och ordna en fest är det bara att ta kontakt med sitsvärdinnan eller klubbmästaren!

Utskottsordförande och sitsvärdinna: Laura Törnroos

Klubbmästare: Matilda Lindfors

Funktionärer: Elvira Rapo, Sebastian Sandgren, Zaida Söderström, Amanda Åström, Agnes Lindberg

 

Programutskottet (PU)

Programutskottet står för olika kultur- och idrottsevenemang.

Utskottsordförande: Leo Larjanko

Idrottsansvarig: Emilia Brusas

Spexansvariga: Alexander Beijar, Vera Lindén och Denjah Leinson

Chef för sångbokskommittén: Claes Bergh

Funktionärer: Vera Lindén, Selja Taipale, Sofia Grünwald

Kommunikationsutskottet (KU)

Kommunikationsutskottet ser till att studenterna får veta vad som är på gång i skolan. Våra kanaler är många. Medlemmarna kan ta reda på saker via vår medieprodukt Soc&komposten, föreningens hemsida eller på Facebook.

Utskottsordförande: Alma Lüttge

Chefredaktör: Moa Ketonen 

Redaktionssekreterare: Sofia Grünwald

Funktionärer: Alexandra Björklund
 

Gulnäbbsutskottet (GU)

Gulnäbbsutskottet består av en glad skara soc&kommare som strävar efter att göra de nya studenternas första tid på Soc&kom så bra som möjlig. Tutorerna jobbar i par förutom undantaget socialt arbete som har en trio, tutorerna är alltså sammanlagt 11 stycken. Gulnäbbsutskottets ordförande håller i trådarna och upprätthåller kontakten mellan StudOrg, högskolan och tutorerna. Under och före sommaren går tutorerna en utbildning och planerar allt program så de nya gulisarna får en så bra start i högskolan och studielivet som bara möjligt.

Utskottsordförande: Anna Backström

Tutorer: Minerva Larjanko, Zaida Söderström, Alexander Beijar, Lucas Hasselblatt, Clemence Habiyakare, Julia Lindroos, Lotta Puisto, Peter Westerlund, Ronja Lindh, Selja Taipale, Milena Hackman

Funktionärer: Julia Rehn, Elin Nyqvist, Katarina Heikkilä, Amanda Åström

Studie- och arbetslivsutskottet (SAU)

Utskottet upprätthåller kontakten mellan högskolan och StudOrg. Utskottet bevakar även studieärenden på universitetsnivå. Vem om inte studerande är experter på studier?

Utskottsordförande: Ira Niemistö

Funktionärer: Emmi Piippo, Emma Tikkanen, Amanda Åström 

Internationella utskottet (IU)

Soc&kom tar årligen emot några tiotal utbytesstuderanden, vars integrering utistutorerna tar hand om.
Det här är rätt utskott för dig som vill göra studerandes röst hörd i studieärenden och få internationella vänner.

Utskottsordförande: Emmy Syrjälä

Internationella tutorer: Agnes Lindberg, Vera Lindén, Denjah Leinson
Funktionärer: Belén Weckström, Erika Bergström, Emma Tikkanen, Maria Virolainen, Maria Blom, Emilia Kyttälä, Wilanda Verdecia, Alexandra Holmström, Ida Huttunen, Ariel Roos

Årsfestkommittén (ÅK)

I år firar StudOrg 76 år och det ska såklart firas med en stor fest, s.k. årsfest. Till årsfesten hör även sillfrukost dagen efter och evenemang i veckan som leder upp till festen. 

Årsfestmarskalk och kommittéordförande: Sophia Buss
Andra årsfestmarskalk: Ellen Österberg 

Funktionärer: Titus Wahlgren, Ninni Jensen, Kia Ahlfors, Liinu Inkeroinen

Övriga poster:

Jämlikhetsansvarig: Mathilda Åman
Miljöansvarig: Otto Pettersson 
Hustomte: Titus Wahlgren 

Funktionärer för hustomtedelegationen: