Utskott och funktionärer 2022

Nedan hittar du information om StudOrgs olika organ och vad de sysslar med. Utskotten behöver hela tiden nya funktionärer som hjälper till. Under höstmötet i november valde föreningen en hel drös med ansvariga funktionärer, dem hittar du längst ner på sidan.

Festutskottet (FU)

Festutskottet står för en väsentlig del av studielivet, det är nämligen festutskottet som ordnar festerna. Utskottet är utöver stadens bästa festfixarmaskineri en magnifik gemenskap inom StudOrg. Festfixarna är alla festglada StudOrgare som förstår självändamålet med att fixa hejdundrande fester!

När DU vill visa dina talanger och komma med och ordna en fest är det bara att ta kontakt med sitsvärden eller klubbmästaren!

Utskottsordförande och sitsvärd: Heddi Lindberg

Klubbmästare: Oskar Hämäläinen

Funktionärer: Ronja Lindh, Laura Törnroos, Lina Larsson, Jenna Liljelund, Karen Lindholm, Anna Backström, Elin Nyqvist, Alexandra Cederberg, Alexander Beijar, Victoria Myntti, Anna Hedström och Lisa Björkskog.

 

Programutskottet (PU)

Programutskottet står för olika kultur- och idrottsevenemang.

Utskottsordförande: Ida Slöör

Idrottsansvarig: Julia Rehn

Spexansvariga: Sara Björklund och Ina Mickos

Funktionärer: Selja Taipale, Daniela Holmberg, Annica Weiss, Oskar Hämäläinen, Lisa Björkskog, Charlotta Sederholm, Karen Lindholm och Elisabeth Tiila.

Kommunikationsutskottet (KU)

Kommunikationsutskottet ser till att studenterna får veta vad som är på gång i StudOrg och i skolan. Våra kanaler är många. Medlemmarna får information via vår medieprodukt Soc&komposten, föreningens hemsida eller via Instagram och Facebook.

Utskottsordförande: Anna Hedström

StudOrgs sekreterare och informatör: Anna Hedström

Chefredaktör: Alexander Beijar

Redaktionssekreterare: Laura Törnroos

Some-funktionärer: Inez Kjellman och Sigrid Hult

Funktionärer: Elin Nyqvist, Julia Rehn, Jenna Liljelund, Karen Lindholm, Nathalie Koskinen, Ronja Lindh och Moa Aulanko.

Gulnäbbsutskottet (GU)

Gulnäbbsutskottet består av en glad skara soc&kommare som strävar efter att göra de nya studenternas första tid på Soc&kom så bra som möjlig. Gulnäbbsutskottets ordförande håller i trådarna och upprätthåller kontakten mellan StudOrg, högskolan och tutorerna. Under och före sommaren går tutorerna en utbildning och planerar allt program så de nya gulisarna får en så bra start i högskolan och studielivet som bara möjligt.

Utskottsordförande: Charlotta Sederholm

Tutorer: Rekryteras under våren 2022

Funktionärer: Alexandra Cederberg, Moa Aulanko, Victoria Myntti, Lucas Hasselblatt, Elin Nyqvist och Julia Rehn.

Andra gulismami: Nathalie Koskinen

Studie- och arbetslivsutskottet (SAU)

Utskottet upprätthåller kontakten mellan högskolan och StudOrg. Utskottet bevakar även studieärenden på universitetsnivå och ordnar arbetslivsrelaterade evenemang. Vem om inte studerande är experter på studier?

Utskottsordförande: Evelina Niskanen

Funktionärer: Tuukka Kainulainen, Julia Rehn, Lina Frostdahl och Ida Slöör.

Internationella utskottet (IU)

Soc&kom tar årligen emot några tiotal utbytesstuderanden, vars integrering utistutorerna tar hand om.
Det här är rätt utskott för dig som vill göra studerandes röst hörd i studieärenden och få internationella vänner.

Utskottsordförande: Milla Mäntylä

Internationella tutorer: Rekryteras under våren 2022
Funktionärer: Alexandra Cederberg och Julia Rehn. 

Årsfestkommittén (ÅFK)

I år firar StudOrg 79 år och det ska såklart firas med en stor fest, s.k. årsfest. Till årsfesten hör även sillfrukost dagen efter och evenemang i veckan som leder upp till festen. 

Årsfestmarskalk och kommittéordförande: Karen Lindholm
Andra årsfestmarskalk: Lina Larsson

Funktionärer: Lucas Hasselblatt, Anna Backström, Julia Rehn, Jenna Liljelund, Hanna Kauppinen, Laura Törnroos, Alexander Beijar, Ronja Lindh och Nathalie Koskinen. 

Övriga poster:

Jämlikhetsansvarig: Lina Frostdahl
Miljöansvarig: Sara Björklund
Hustomte: Titus Wahlgren 

Funktionärer för hustomtedelegationen: Alexander Beijar, Oscar Suomela, Jenna Liljelund, Lucas Hasselblatt, Selja Taipale, Julia Rehn, Ronja Lindh, Laura Törnroos, Lina Larsson, Ida Slöör, Oskar Hämäläinen, Anna Backström och Amanda Mylläri.