top of page

Utskott &
funktionärer 2024

Nedan hittar du information om StudOrgs olika organ och vad de sysslar med. Utskotten behöver hela tiden nya funktionärer som hjälper till. Under höstmötet i november valde föreningen en hel drös med ansvariga funktionärer, dem hittar du längst ner på sidan.

image020.jpg

Internationella utskottet (IU)

Utskottsordförande: Lisa Rönnberg

Andra utis förälder: Maria Rökman

Internationella tutorer: Rekryteras under våren 2024

Soc&kom tar årligen emot några tiotal utbytesstuderanden, vars integrering utistutorerna tar hand om.Det här är rätt utskott för dig som vill göra studerandes röst hörd i studieärenden och få internationella vänner.

Studie- och arbetslivutskottet (SAU)

Utskottsordförande: Edvin Ekman

Utskottet upprätthåller kontakten mellan högskolan och StudOrg. Utskottet bevakar även studieärenden på universitetsnivå och ordnar arbetslivsrelaterade evenemang. Vem om inte studerande är experter på studier? Dessutom står utskottet för exempelvis CV-fotografering och vägledning i hur man söker stipendier.

Gulnäbbsutskottet (GU)

Utskottsordförande: Emma Ojala

Andra gulis förälder: Emmi Böling

Tutorer: Rekryteras under våren 2024

Gulnäbbsutskottet består av en glad skara soc&kommare som strävar efter att göra de nya studenternas första tid på Soc&kom så bra som möjlig. Gulnäbbsutskottets ordförande håller i trådarna och upprätthåller kontakten mellan StudOrg, högskolan och tutorerna. Under och före sommaren går tutorerna en utbildning och planerar allt program så de nya gulisarna får en så bra start i högskolan och studielivet som bara möjligt.

Festutskottet (FU)

Utskotts ordförande och klubbmästare: Jenny Grangärd
Sitsvärd: Katarina Lönnbäck

Festutskottet står för en väsentlig del av studielivet, det är nämligen festutskottet som ordnar festerna. Utskottet är utöver stadens bästa festfixarmaskineri en magnifik gemenskap inom StudOrg. Festfixarna är alla festglada StudOrgare som förstår självändamålet med att fixa hejdundrande fester!

När DU vill visa dina talanger och komma med och ordna en fest är det bara att ta kontakt med sitsvärden eller klubbmästaren!

Programutskottet (PU)

Utskottsordförande: Ella Lepola
Idrottsansvarig: Tomas Törn
Spexansvariga: Robert Lindlöf

Programutskottet (PU), finns till för att ordna program för föreningsmedlemmarna med fokus på sport och kultur. PU ordnar mindre evenemang som sykvällar & spelkvällar, men också större event som fastlagstisdagen och horrorjakten. Även Studorgidrottar och Studorgsspex hör till PU:s verksamhet.

Kommunikationsutskottet (KU)

Utskottsordförande: Saga Kari

Chefredaktör: Michelle Lindell Ojala

Redaktionssekreterare: Ida Holappa

Kommunikationsutskottet ser till att studenterna får veta vad som är på gång i StudOrg och i skolan. Våra kanaler är många. Medlemmarna får information via vår medieprodukt Soc&komposten, föreningens hemsida samt via Instagram, Facebook eller TikTok. 

Årsfestkommittéen (ÅFK)

Utskottsordförande och första årsfestmarskalk: Alice Bärlund
Andra- och tredje årsfestmarkalker: Stella Lerche och Anton Köhler

I år firar StudOrg 81 år och det ska såklart firas med en hejdundrande årsfest! Årsfestmarskalkerna ansvarar i huvudsak över att årets finaste fest blir av. Till årsfesten hör även sillfrukost dagen efter och evenemang i veckan som leder upp till festen. 

Funktionärer 2024

Festutskottet (FU)

Funktionärer: Ottilia Främling, Selma Fagerholm, Semra Kozic, Emmi Böling, Fanny Nordling, Anton Köhler, Ella Lepola, Anna Louhisto, Henrietta Karkola, Titti von Knorring, Daniel Haliseva, Jonas Berndtson, Ina Albrecht, Sonja Sajavaara, Maria Rökman.

 

Programutskottet (PU)

Alec Edman, Alva Lindfors, Alva Törnroos, Anna Louhisto, Celina Kroath, Christine Sundholm, Emilia Hanhirova, Enni Kettunen, Etta Harkola, Frida Wiksten, Ida Slöör, Ina Albrecht, Julia Vuori, Katie Lindqvist, Kristian Juselius, Milena Hyvärinen, Nelly Aspwik, Nicolina Blomander, Oscar Hämäläinen, Ottilia Främling, Robert Lindlöf, Semra Kozic Sofia Nordman, Lina Thijissen, Tomas Törn, Viivi Tasanko, Edvard Beijar, Emmi Böling, Catharina von Knorring, Ida Anttila, Viggo Kalman, Linda Andersson och Helmi Kujanpää.

Kommunikationsutskottet (KU)

Funktionärer: Maria Rökman, Alec Edman, Alexandra Heerman, Semra Kozic, Jenny Grangärd, Linda Anderson, Sofia Nordman, Frida Wiksten.

Gulnäbbsutskottet (GU)

Funktionärer: Ida Slöör, Alva Lindfors, Semra Kozic, Wilma Honkakangas.

Studie- och arbetslivsutskottet (SAU)

Funktionärer: Hanna Kauppinen, Ottilia Främling, Emilia Hanhirova, Tomas Törn, Selma Fagerholm.

Internationella utskottet (IU)
Funktionärer: Anna Louhisto, Ottilia Främling, Emma Presley.

Årsfestkommittén (ÅFK)

Funktionärer: Selma Fagerholm, Ottilia Främling, Semra Kozic, Sonja Sajavaara, Emilia Hanhirova.

Övriga poster:

Jämlikhetsansvariga: Ottilia Främling, Anna Louhisto och Astrid Valtonen.
Miljöansvarig: 
Hustomte: Alva Lindfors

Funktionärer för hustomtedelegationen: Emilia Hanhirova, Janina Wegelius, Francesca Öström, Elisabeth Tiila, Robert Lindlöf, Jonas Berndtson, Daniel Haliseva, Ina Albrecht, Nicolina Blomander, Anna Louhisto, Ella Lepola, Edvin Ekman, Tomas Törn, Anton Köhler, Lisa Rönnberg, Saga Kari, Maria Rökman, Emmi Böling, Emma Ojala, Alice Bärlund. Emelie Sandell, Ida Slöör, Anna Backström, Katarina Lönnbäck.

bottom of page