top of page

Välkommen till praktikarkivet!

Så här fyller du i:

1. Välj ditt huvudämne från det olika dokumenten i drivemappen.

 

2. Skriv i dokumentet var du avlagt din praktik och gärna vad din titel/roll varit, t.ex. så här: HBL, reporter.

 

3. Färdigt! 

 

OBS! Praktikarkivet är anonymt så du behöver inte skriva in ditt namn. 

OBS OBS! Arkivet är till för att hjälpa StudOrgare hitta praktikplatser. Respektera dina studiekamrater och skriv endast in den information som gäller din praktik så att arkivet hålls organiserat och fyller sin funktion.

bottom of page