Statsvett vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är en ämnesförening för alla som är intresserade av ämnet statskunskap.

J-komm vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är en ämnesförening för alla som är intresserade av ämnet journalistik.

Justitia r.f. vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är en ämnesförening för alla som är intresserade av ämnet rättsvetenskap.

Habitus r.f. vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är en ämnesförening för alla som är intresserade av ämnet sociologi.

Octavia r.f. är ämnesföreningen för socialarbetarstuderande vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Borderline r.f. vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är en ämnesförening för alla som är intresserade av ämnet socialpsykologi