top of page
logo-statsvett.jpg

Statsvett vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är en ämnesförening för alla som är intresserade av ämnet statskunskap.

logo-j-komm.jpg

J-komm vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är en ämnesförening för alla som är intresserade av ämnet journalistik.

justitia_edited.jpg
Habitus.jpg

Justitia r.f. vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är en ämnesförening för alla som är intresserade av ämnet rättsvetenskap.

Habitus r.f. vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är en ämnesförening för alla som är intresserade av ämnet sociologi.

logo-octavia.jpg

Octavia r.f. är ämnesföreningen för socialarbetarstuderande vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Konsensus r.f. vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är en ämnesförening för alla som är intresserade av ämnet socialpsykologi

bottom of page