top of page
IMG_0948.JPG

Funktionärsförmåner

På denna sida hittar du information om funktionärsförmåner, poster och ansvarsuppgifter för både extraordinära funktionärer samt funktionärer. Du kan gå med i funktionärsverksamheten när som helst, det är bara att kontakta utskottsordförande! Info om utskotten hittar du genom att trycka på knappen nedan!

Extraordinära funktionärer:​​

 

Ansvar:

 • Delta på styrelsemöten vid behov.

 • Den extraordinära funktionären har ansvar att fixauppgifterna och evenemangen som hör till posten och som man åtar sig att fixa. Har dock inte juridiskt ansvar, det faller på styrelsen.

 • Har ansvar gentemot sina utskottsaktiva.

 • Ansvar att samarbeta och hålla kontakt med styrelsen eller utsedd kontaktperson i styrelsen.

Förmåner:

 • Möjlighet att reppa på årsfester om styrelsen inte kan, styrelsen får dock förkörsrätt.

 • Inluderas på styrelsens sommarträff, funktionärs- och utskottsinterna program och ämnesföreningsskiftet.

 • Får upp till 3 gratis evenemang per år, max 2 per termin, för max 15€ per gång.

 • Blir utnämnd till Chevalier av första graden (CCO)

 • Möjlighet att delta vid mån och möjlighet på gulisevenemang, dock har gulisarna förkörsrätt.

 • Alla förmåner måste användas eller utlösas senast under följande termin.

 • Om någon inte fullföljer sina uppgifter enligt styrelsens omdöme erhålls förmånerna inte.

Poster: 

 • Chefredaktör

 • Andra årsfestmarskalk

 • Idrottsansvarig

 • Spexansvariga x2 

Funktionärer:  ​​
 

Ansvar:

 • Ansvar att fixa de uppgifter de blir tilldelade.

 • Förbinder sig att ställa upp när utskottet behöver.

 • Bör hålla kontakt med styrelsen vid behov

Förmåner:

 • Får vara med på utskottsinterna och funktionärsinterna evenemang.

 • Utnämns till Chevalier av andra graden (CCO).

 • Medlemsförmåner erhålls enligt insats.

 • Stor insats belönas med valfritt gratis evenemang för max 15€. 

 • Om någon inte fullföljer sin uppgift enligt utskottsordförandets omdöme, erhåller denne inte heller sin förmån.

 • Alla förmåner måste användas eller utlösas senast under följande termin.

Poster:

 • Redaktionssekreterare

 • Miljöansvarige

 • Jämlikhetsansvarige

 • Hustomte

 • Chef för sångbokskommittén

 • Övriga utskottsfunktionärer


 

Festutskottet:

 • Sångledarna får den sits de leder för halva priset. 

 • De som städar efter en fest får mat betald för max 10€.

 • Personer som står i baren/dörren/balkongen får en tackbiljett för varje tur.

 • Tackbiljetter kan vid behov bytas ut mot andra förmåner enligt utskottsordförandets omdöme.

 • Förmåner för övrig hjälp bestämmer festutskottets ordförande.

 • Köksteamet (hel dag): 4 tackkort, valfri sits senast under följande termin till halva priset, sitsmat. 

 • Serverare: 3 tackbiljetter, sitsmat.

 • Du ska anmäla din rätt till lägre sitspris i anmälan eller allra senast 1 dag efter att du har fått ett bekräftelsemejl.

 

Programutskottet, internationella utskottet, gulnäbbsutskottet, studie- och arbetslivsutskottet, årsfestkommittéen:

 • Den som organiserar ett PU:s evenemang får det gratis inom rimliga gränser. Programutskottets ordförande bestämmer vad som är rimligt.

 • Sångbokskommittén får sångboken till nedsatt pris eller gratis.


 

 • Internationella tutorer räknas som festfixare och får förmåner enligt detta på internationella utskottets evenemang.

 • Internationella tutorerna får internationella sitserna för halva priset. Du ska anmäla din rätt till lägre sitspris i anmälan eller allra senast 1 dag efter att du har fått ett bekräftelsemejl.


 

 • Tutorerna räknas som festfixare och får förmåner enligt detta på gulisevenemangen.

 • Tutorerna får gulissitsen för halva priset. Du ska anmäla din rätt till lägre sitspris i anmälan eller allra senast 1 dag efter att du har fått ett bekräftelsemejl.

 

 • Aktiv utskottsverksamhet i studie- och arbetslivsutskottet belönas enligt utskottsordförandets omdöme.

 

 • Årsfestefterfest teamet får 3 tackbiljetter samt en valfri sits senast under följande termin till halva priset.

 • Årsfestsillisteamtet får 3 tackbiljetter, sillismat samt en valfri sits senast under följande termin till halva priset.

bottom of page