top of page

StudOrg

StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet rf. 

StudOrg är en studentförening som bevakar sina medlemmars högskolepolitiska intressen samt ordnar program som du som studerande får ta del av.

StudOrg i ett nötskal

 Studieärenden

StudOrg bevakar, informerar om och tar emot respons angående Soc&kommarnas studieärenden, både internt på högskolan och externt tillsammans med Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). StudOrg står även till tjänst med ett online-tentarkiv.

 Fester

Ungefär en gång i månaden ordnas en större fest eller sits. Ju fler som är med och ordnar, desto roligare blir festen.

Kultur

Med ojämna mellanrum ordnas bland annat filmkvällar och kulturbesök. Alla får komma med idéer.

 Idrott

Inom StudOrg kan man regelbundet ta del av lagsporter. Ibland bara StudOrgare emellan, ibland i turneringar mot andra föreningar. Dessutom ordnas bowling, pulkaåkning och egentligen vad som helst som det finns intresse för. StudOrgs eget idrottslag heter Lokomotiv Såssåkom. Laget deltar i universitetets idrottsserier alltid när det finns intresse.

Soc&komposten

StudOrgs egen tidning utkommer både på internet och i pappersformat. Lättast följer du med tidningen på Soc&kompostens egna Facebooksida och Instagram.

 Tutorverksamhet

I samarbete med högskolan ordnar Studorg tutorverksamhet som tar emot de nya gulisarna på hösten!

Internationalisering

StudOrg idkar en omfattande utisverksamhet, genom vilken man värnar om att integrera Soc&koms utbytesstuderande i studielivet på högskolan och i det finländska studielivet överlag.

Seminarier och diskussionstillfällen

StudOrg idkar en omfattande utisverksamhet, genom vilken man värnar om att integrera Soc&koms utbytesstuderande i studielivet på högskolan och i det finländska studielivet överlag.

 StudOrg-rummet på Soc&kom

Alla StudOrg-medlemmar är välkomna till föreningens egna rum i skolan! Här får man njuta av gratis kaffe och te, intressanta diskussioner och enorma mängder prokrastrinering helt under skoldagarna och ibland om kvällarna.

Försök bidra till en bra stämning i StudOrgs eget rum genom att bete dig vettigt: städa efter dig (diska dina kärl!), koka mera kaffe om det tar slut, ät inte andras mat från kylskåpet, tala inte illa om någon och förstör/stjäl inte StudOrgs egendom.

StudOrg-rummet finns till för alla medlemmars trivsel!

bottom of page