Så här får du ditt tentpapper till arkivet

  1. Ta en bild av frågepappret med din telefon. Har din kamera en skanningsfunktion, använd gärna den. Det går också skanna pappret om man har en printer.

  2. Kolla att bilderna är tillräckligt skarpa så att det går att läsa texten. Se till att alla frågor syns!

  3. Skicka (share) bilderna som bilagor till tentarkivet.studorg@gmail.com. Se till att  kursens namn framgår av bilden eller filnamnet. Om frågepappret består av flera sidor måste du eventuellt skicka bilderna i två omgångar.