StudOrg – StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet rf.

StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet rf. (StudOrg) on Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin (Soc&kom) opiskelijajärjestö. Järjestön tehtävä on merkityksellisen ja mielekkään opiskelijaelämän takaaminen jäsenistölleen, sekä jäsenistön edun ajaminen erityisesti Svenska social- och kommunalhögskolanissa ja Helsingin yliopistossa, mutta myös korkeakoulupolitiikassa yleisesti. Yhdistykseen kuuluu noin 800 jäsentä.

 

StudOrg palvelee jäsenistöään järjestämällä tapahtumia niin kulttuurin, työelämän, opintojen, urheilun kuin virkistyksenkin saralla. Järjestö tuottaa ja julkaisee jäsenlehteään Soc&kompostenia.

 

StudOrg kokoaa yhteen kaikki Soc&komin opiskelijat. Myös Soc&komin vaihto-opiskelijat, valtiotieteellisen tiedekunnan ruotsinkielisen maisteriohjelman opiskelijat sekä muut Soc&komissa kandidaatin tutkinnon suorittaneet Helsingin yliopiston maisteriopiskelijat voivat kuulua järjestöön.

 

StudOrgin ystävyysjärjestöjä ovat kaikki Soc&komin ainejärjestöt, Kannunvalajat ry, CISSI – the Organisation of International Social Scientists, Teknologföreningen rf, Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi rf ja Samhällsvetenskapliga föreningen (Tukholman yliopisto). StudOrg järjestää erilaisia tapahtumia ystävyysjärjestöjensä kanssa edistääkseen yhteydenpitoa yli oppiaine- ja korkeakoulurajojen. StudOrg on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

 

Järjestön ylin toimeenpaneva elin on sen vuosittain valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Vuoden 2021 hallituksen jäsenet ovat:

 

Julia Rehn, puheenjohtaja

Jessika Berglund, sihteeri ja tiedottaja 

Daniela Holmberg, rahastonhoitaja

Kenny Mäkikara, opinto- ja työelämävastaava

Moa Aulanko, fuksitoimikunnan puheenjohtaja

Lexi Cederberg, kansainvälisyystoimikunnan puheenjohtaja

Selja Taipale, ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja

Sara Björklund, sitsivastaava

Elin Nyqvist, klubimestari

Lucas Hasselblatt, vuosijuhlamarsalkka

 

Voit ottaa yhteyttä hallitukseen sähöpostitse:

sskh-studorg(at)helsinki.fi

etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

 

Lisää tietoa järjestöstä on saatavilla ruotsiksi tältä sivustolta.