Kontakt

StudentOrganisationen
vid Svenska social- och kommunalhögskolan

vid Helsingfors universitet rf.

Postadress: 
PB 16, Snellmansgatan 12, 00014 Helsingfors Universitet    

Adress:
Snellmansgatan 12, 00170 Helsingfors

                                  

Konto:

StudOrg

FI0940551020284125


Kontakta styrelsen:
sskh-studorg(at)helsinki.fi
fornamn.efternamn(at)helsinki.fi

Föreningssnummer
178.926

Ordförande:
Anna Backström 

+358415336156

Ansvarig redaktör: 

Laura Törnroos

+358452381138