top of page

Kontakt

StudentOrganisationen
vid Svenska social- och kommunalhögskolan

vid Helsingfors universitet rf.

Postadress: PB 16, Snellmansgatan 12, 00014 Helsingfors Universitet

Adress:Snellmansgatan 12, 00170 Helsingfors

Konto:

StudOrg

FI0940551020284125

Kontakta styrelsen:sskh-studorg(at)helsinki.fifornamn.efternamn(at)helsinki.fi

Föreningssnummer 178.926

Ordförande:
Emelie Sandell

Emelie.sandell(at)helsinki.fi

+358 400163115

Ansvarig redaktör: 

Saga Kari

saga.m.kari(at)helsinki.fi

+358 452767010

Kurator:

Anna Backström

studorg.kurator(at)gmail.com

+358 415336156

bottom of page