Kontakt

StudentOrganisationen
vid Svenska social- och kommunalhögskolan

vid Helsingfors universitet rf.

Postadress: 
PB 16, Snellmansgatan 12, 00014 Helsingfors Universitet    

Adress:
Snellmansgatan 12, 00170 Helsingfors

                                  

Konto:

StudOrg

FI0940551020284125


Kontakta styrelsen:
sskh-studorg(at)helsinki.fi
fornamn.efternamn(at)helsinki.fi

Föreningssnummer
178.926

Ordförande:
Selja Taipale

selja.taipale(at)helsinki.fi

+358443130402

Ansvarig redaktör: 

Anna Hedström

anna.e.hedstrom(at)helsinki.fi

+358442782492

Kurator:

Viola Mickos

viola.mickos(at)helsinki.fi

+358 45 133 5854