top of page

Gulnäbbsutskottet

Gulnäbbsutskottet är det utskott i StudOrg som sköter gulnäbbsprogrammen. Per automatik hör tutorerna tilll utskottet och sedan finns det även chefer för diverse större evenemang, exempelvis GulisMoj och Gulnäbbsintagningen. Cheferna väljs under höstmötet och tutorerna kommer med då de är valda. Utskottet leds av Gulnäbbsutskottets Ordförande.

År 2024 leds utskottet av Emma Ojala.

bottom of page