top of page

Högskolans organ

Högskolan har flera organ där studentrepresentanter får uttrycka sina åsikter och ta upp ärenden relaterade till studierna. Nedan kan du läsa om de olika organen, vilka som är studentrepresentanter och deras kontaktuppgifter.

Nämnden för samhällskontakter

Licensed Professionals

Nämnden för samhällskontakter bereder frågor gällande högskolans kommunikation, samhällskontakter och alumnverksamhet. Nämnden kan bilda arbetsgrupper för olika projekt och kalla in sakkunniga vid behov.

Soc&koms styrelse

Soc&koms studentrepresentanter 2024-2026: 

Ordinarie medlemmar: Ida Slöör, Ben Jokinen, Hanna Kauppinen 

Suppleanter: Sara Spilling, Tuukka Kainulainen, Emelie Sandell

Som styrelsemedlem i Soc&koms styrelse får man insyn i beslutsfattandet vid skolan och kan vara med och påverka.Styrelsen är högskolans högsta beslutsfattande organ och till den hör rektor, som är styrelsens ordförande, nio studerande- och personalmedlemmar, en medlem som är utsedd av universitetet samt två externa medlemmar. Prorektorerna har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. Studentmedlemmar väljs för 2 års mandatperioder.

03

First-Rate Materials

We have strict standards when it comes to what we produce and never compromise on quality. This is especially true when it comes to the first-rate materials we use. Our customers deserve the highest level of products on the market, and we work tirelessly to maintain those standards.

bottom of page